מאגר תוכניות גפן – התוכנית של גילי אשל מפסל לספר : מס' 6085

תוכנית הפעילות משלבת ומקדמת שלושה תחומים: אומנות חזותית : פיסול , חברה וקהילה ונושאי סביבה וקיימות.

ביסוד התוכנית עומדת המחשבה שניתן להנחיל ולהטמיע בקרב התלמידים היבטים שונים מתחומי עולם האומנות והרוח מחד ולשלבם בעולם החומרי היצירה ועבודת הכפיים מאידך, ולארוג אותם לסדנא אחת המשלבת יצירה אומנותית ,עבודת צוות משותפת וקשירתה לנושאים רלבנטיים הקשורים לנושאי סביבה , חברה וקיימות.

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים ( א'-ו' ), חטיבות ביניים ( ז'-ט' ) ותלמידי החטיבה העליונה. שותפים נוספים: הורים פעילים , המורים המקצועיים : אומנות , רכזים חברתיים, מדעים

היקף הפעילות: סדנא המתקיימת בין מפגש אחד עד חמישה מפגשים. משך מפגש: יום פעילות האורך כחמש עד שש שעות אק' (שיעורים). משך הסדנא ייגזר ממסגרת התקציב והיקף התוצרים שניצור.

אומנות: העשייה והיצירה האומנותית מעניקה אפשרות לתלמיד הבודד להתבטא וליצור בטכניקות אומנותיות ולחוות באופן בלתי אמצעי התנסות עם חומרים שאינם שגורים דרך קבע במהלך שיעורי האומנות. התלמיד מתנסה בעבודה עם כלי עבודה מגוונים ויוצר במו ידיו ( בשיתוף עם חבריו ) פסל סביבתי או אובייקט סביבתי גדל ממדים. הסדנא מזמנת בפני התלמיד אפשרות להתנסות בעבודת כפיים הכרוכה בהפעלת כלי עבודה תוך עירור המיומנויות המוטוריות והטכניות היסודיות. התלמיד וחבריו לצוות הגאים ביצירתם האישית המוצבת במרחב הציבורי יחזקו את הקשר וההזדהות שלהם עם בית הספר, מה שיפתח בהם את האחריות ותשומת הלב לשמירתם של המתקנים המוצבים במרחב הבית ספרי.

חברה וקהילה: קידום והעצמת המיומנויות החברתיות-קהילתיות של היחיד והצוות הם הנדבך השני של הסדנא. שיפור המיומנויות יבוא לידי ביטוי מעשי בסדנא בכך שהתלמידים יתנסו בהתארגנות עצמית ועבודת צוות משותפת הנרקמת באמצעות תקשורת מילולית ובלתי מילולית מתוך מטרה ותכלית משותפת. הסדנא מהווה כר חדש ליכולות של התלמיד כאינדיבידואל – שלא תמיד מופגנות במערך הלימודים הרגיל – להביא לידי ביטוי יכולות כמו מנהיגות , יזמות או כושר ארגון ולתת במה לכישוריו האומנותיים והטכניים , דמיונו וכושר היצירה שלו. יכולותיו המוכחות של התלמיד מגבירות את בטחונו העצמי ואת ערכו בעיני חבריו מה שיביא בתורו לחזוק מעמדו והשתלבותו בקרב קבוצת השווים.

סביבה וקיימות: נושאי איכות והגנת הסביבה תוך העלאת המודעות לנושאי קיימות מהווים את הצלע השלישית המרכיבה את רציונל הסדנא: באמצעות איסוף מוקדם של חומרים הניתנים לשימוש חוזר ושימושם המעשי בבניית הפסלים , נחשפים התלמידים לסוגיות סביבתיות העומדות בראש סדר היום הארצי והעולמי. נושאים כמו פסולת פלסטית לא מטופלת, פליטות גז, זיהום מקורות המים והתחממות כדור הארץ ידונו במהלך הסדנא . יצירת הזיקה והקשר שבין פעילותם המקומית העכשווית של התלמידים באיסוף פסולת לבין הסוגיות "הגדולות" ייעשה על ידי הסברת הנושא באופן תיאורטי-מילולי ותימוכו המעשי בעצם השימוש בחומרים הניתנים לשימוש חוזר בבניית הפסל/האובייקט. התלמידים ילמדו הלכה למעשה שניתן להשתמש וליצור גם מחומרי פסולת זמינים ולהפחית ולו במעט את הפליטות המזהמות הנובעות מייצור יתר.

התוכנית מאושרת בגפן בשני תתי סלים:

  • מתוך הסל מענים פדגוגיים ורגשיים – תת הסל תחומי אומנויות.
  • מתוך הסל חינוך חברתי ערכי והעשרה – תת הסל מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים.

תוכנית גפן – הגמישות החדשה בשנת הלימודים

מה זו תוכנית גפן?

בשנת הלימודים תשפ"ד התרחשה מהפכה במערך החינוך הישראלי, הכוללת הרחבה משמעותית של הגמישות הניהולית והפדגוגית בבתי הספר והרשויות המקומיות. השינוי הזה, הגיע לאחר החלטה 226 של הממשלה ושל משרד החינוך מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך".

ההשפעה המעשית: משאבים בניהול ישיר

אחד השינויים הגדולים ביותר הוא המעבר של משאבים משמעותיים לניהול הישיר של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות. החלטה זו מאפשרת למנהלי המוסדות לבצע החלטות באופן יעיל וממוקד יותר, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של התלמידים, הצוות המלמד והסביבה הקרובה.

תוכנית גפ"ן: כלי הניהול המתקדם

מערכת גפ"ן מספקת את הכלים לניהול התקציב הגמיש החדש, ומאפשרת למנהלים של בתי ספר לבנות ולהוביל את תוכנית העבודה הבית-ספרית באופן ממוקד. המערכת מציעה כלים לתכנון תקציב, ניהולו, וביצוע רכישות של מענים חינוכיים מותאמים אישית לצרכים המיוחדים של כל בית ספר. בנוסף, המערכת מספקת גם אפשרויות לדיווח על הביצועים, כך שניתן לפקח ולבחון את התוצאות באופן שוטף.

התקנון המלווה לתוכנית גפ"ן

לתוכנית גפ"ן ישנם תקנונים שמתארים את דרכי ההפעלה והיישום שלה:

  • המנהלים של בתי הספר אחראים לביצוע התקנון.
  • בבית הספר יש לתכנן ולבצע את הפעילויות בהתאם להגבלות התקציביות והמשאבים הקיימים.
  • ניהול התקציב והמשאבים הוא באחריות המנהל וצוות המנהלים בבית הספר.
  • דרך המערכת ניתן לרכוש שירותים פדגוגיים, להכשיר ולכוון את הצוות המלמד, ולבצע רכישות של מענים חינוכיים.
  • חשוב לדווח ולבחון את התוצאות באופן שוטף בכדי להבטיח את התאמת הפעולות לתוכנית.
  • המערכת מספקת כלים למנהלי בתי הספר לביצוע התקנון באופן יעיל וממוקד.

 

הגמישות המורחבת בניהול המשאבים בבתי הספר היא צעד חשוב להבטחת התאמת החינוך לצרכים הייחודיים של כל בית ספר ולהגברת היעילות במערך החינוך.

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן