גן משחקים טבעי

גן משחקים טבעי – קווים לדמותו  סקרנות, חיפוש, מחקר ומשחקים הם צרכים בסיסיים של ילדים ומהווים נדבך משמעותי בהתפתחות שלהם לעבר הבגרות והפיכתם למבוגרים תאבי

להמשך קריאה »